Ta strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie cookies na twoim urządzeniu, zmień ustawienia cookies w swojej przeglądarce. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, przejdź do zakładki Polityka plików Cookie.
CZERWONKA GROCHOWSKA - Parafia Świętego Jana Chrzciciela
CZERWONKA GROCHOWSKA - PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA


Rys historyczny:
Przed 1447 rokiem wielki książę litewski Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492) nadał wsie Grochów (dawniej: Grochowo) i Czerwonkę - Piotrowi (Pietraszce) Paszkowiczowi Strumille h. Dąbrowa z Ciechanowca (zm. 1487), staroście drohickiemu (1463-1469), marszałkowi hospodarskiemu (1483-1486) - protoplascie podlaskiej linii rodu Kiszków i Ciechanowskich.

Piotr (Pietraszko) Paszkowicz Strumiłło, zwany Kiszka, ufundował tutaj w latach 1463-1470 pierwszy drewniany kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Należy przypuszczać, że w tych latach została erygowana parafia w Czerwonce. Z zachowanych dokumentów dowiadujemy się, iż w latach 1470-1485 plebanem tej parafii był ks. Jan. Pierwszą fundację Piotra Strumiłło potwierdził i powiększył jego wnuk - dziedzic Ciechanowca i Sokołowa - Piotr Kiszka (zm. 1534), starosta drohicki (1522-1532) i wojewoda połocki (1519-1532), razem z żoną Anną (Hanną) Iliniczówną h. Korczak, córką Jerzego (zm. ok. 1526), namiestnika lidzkiego (1500-1519). Stosowny dokument został wystawiony w Ciechanowcu 19 lutego 1519 roku, w obecności między innymi ówczesnego plebana ks. Jakuba. Kiszkowie byli właścicielami wsi i kolatorami kościoła do 1621 roku. Konsekracji świątyni dokonał ks. Kazimierz Zwierz (zm. 1682), biskup tytularny Orthosias (10 listopada 1664 r.), sufragan łucki (1664-1682).

Po śmierci Piotra Kiszki w 1621 roku, ostatniego męskiego przedstawiciela z podlaskiej linii rodu, dobra Czerwonka i Grochów odziedziczyła jego siostra Zofia Kiszczanka, benedyktynka w Toruniu. W 1626 roku zapisała je ona nowo założonemu klasztorowi benedyktynek w Drohiczynie, którego sama była ksienią od 1630 roku. Od tego czasu benedyktynki drohiczyńskie posiadały te dobra do trzeciego rozbioru Polski. Były również kolatorkami kościoła w Czerwonce.

Nadania kościołowi w Czerwonce zatwierdził również ks. Stefan Bogusław Rupniewski (1671-1731), biskup łucki (1721-1731), w swoim dokumencie z dnia 7 października 1722 roku. W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej w 1790 roku proboszcz parafii Czerwonka ks. Hilary Tąkiel (1787-1812) wspierał finansowo wojska powstańcze.

Kolejny drewniany kościół pw. św. Jana Chrzciciela został wzniesiony w 1829 roku. W okresie Powstania Styczniowego funkcję proboszcza w Czerwonce (1851-1879) pełnił ks. Stanisław Nasiłowski (1808-1879), który w latach 1864-1865 był spowiednikiem powstańczego generała ks. Stanisława Brzóski (1834-1865). Dnia 30 października 1950 r. drewniana świątynia w Czerwonce spłonęła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach.

Obecny, trzeci z kolei, murowany kościół został wybudowany w latach 1952-1958, dzięki ofiarności parafian i ks. Bronisława Narojka (1908-1987), według projektu architekta Stanisława Marzyńskiego.

Obok kościoła stoi murowana plebania wzniesiona w latach 1978-1979, pod kierunkiem ks. Władysława Kopyścia, ówczesnego proboszcza (1976-1985).
Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski
Adres:
Czerwonka Grochowska 43
08-313 Sokołów Podlaski 1

Dane o parafii:
Założona: ok. 1470 r.
Erygowana: ok. 1470 r.
Mieszkańców: 1540
Katolików: 1510

Proboszcz:
ks. Marek Zieliński
tel. 25/781 14 84

Porządek Mszy św.:
- dni powszednie: 8.00
- niedziele i święta: 7.30, 9.00, 11.30
- święta niebędące dniami wolnymi od pracy: 7.30, 18.00 (czas zimowy 17.00)

Odpust w parafii:
niedziela po uroczystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Nabożeństwo adoracyjne:
23-25 marca

Do parafii należą:
Brzozów (3 km)
Brzozów Kolonia (5)
Chmielew (4,5)
Czerwonka Grochowska
Dąbrowa (6)
Dolne Pole (1,5)
Grochów (3)
Justynów (3)
Karolew (5)
Krasów (2)
Walerów (3)
Diecezja Diecezja Pielgrzymuj Diecezja Diecezja Diecezja Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej